اتحادیه جهانی کشتی بر سر موضع خود درمورد روسیه ایستاده است|سیداکوف با لباس نظامی رویت شد/سعدالله‌یف در استخدام ارتش!

اتحادیه جهانی کشتی بر سر موضع خود درمورد روسیه ایستاده است|سیداکوف با لباس نظامی رویت شد/سعدالله‌یف در استخدام ارتش!

موضع اتحادیه جهانی کشتی بر علیه تیم های ملی بزرگسالان روسیه، سخت تر از چیزی است که تصور می‌شد و اخیرا به دلیل بی توجهی روسیه به شرط اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر اعلام برائت از جنگ و مشارکت در آن، این مواضع سخت تر هم شده است.