کیومرث هاشمی، سرپرست وزارت ورزش: کشتی سرآمد همه رشته های مدال آور است، پس طبیعی است که سهم بیشتری از بودجه داشته باشد

کیومرث هاشمی، سرپرست وزارت ورزش: کشتی سرآمد همه رشته های مدال آور است، پس طبیعی است که سهم بیشتری از بودجه داشته باشد

هاشمی در مورد فدراسیون کشتی و مطالبه رئیس این فدراسیون در تقسیم بندی بودجه به موضوع مدال آوری کشتی در مسابقات مختلف اشاره داشت و گفت: سهم مدال آوری کشتی را در مسابقات جهانی، بازی های آسیایی و المپیک در نظر داریم و بر اساس آن برای کشتی سهم بیشتری در بودجه در نظر داریم.