میلاد والی‌ زاده ملی پوش شد
طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی‌آزاد

میلاد والی‌ زاده ملی پوش شد

طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی‌آزاد قرار بود ملی‌پوش سه وزن ۵۷ ، ۷۰ و ۷۹کیلوگرم در تورنمنت رنکینگ مجارستان مشخص شود که امشب تکلیف وزن ۵۷کیلوگرم مشخص شد.