به یاد زنده یاد کریم محمدیان پدر کشتی نوین خراسان

به یاد زنده یاد کریم محمدیان پدر کشتی نوین خراسان

مرحوم کریم محمدیان از بزرگان ورزش کشتی استان خراسان و ایران است که از وی به حق بعنوان پدر کشتی نوین خراسان به نیکی یاد می‌شود . وی در سال 1303 خورشیدی در شهر مشهد بدنیا آمد و از دوران نوجوانی زیر نظر مرحوم غلامرضا گلکار به ورزش کشتی پرداخت.