مجری فوتبالی هم معترض شد/میثاقی: باید شان تمامی قهرمانان حفظ شود

مجری فوتبالی هم معترض شد/میثاقی: باید شان تمامی قهرمانان حفظ شود

اسماعیل خانبابایی- پس از آنکه تیم ملی فوتبال کشورمان از صعود به دور بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال بازماند. بالا نشینان ورزش پاداش حذف شدن آنها را با دادن حواله ورود یک خودروی خارجی جبران کردند .همین تبعیض باعث شد تا صدای بسیاری از قهرمانان جهان المپیک خصوصا مدال‌داران کشتی در آید و به نحوه و شیوه پاداش به قهرمانان لب به گله و شکایت باز کنند .