اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می شود

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می شود

سومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا چهارشنبه 27 دی ماه لغایت ۸ بهمن ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.