احتمال تغییرات در ترکیب کشتی آمریکا برای المپیک/استارت دو آمریکایی  برای کسب سهمیه

احتمال تغییرات در ترکیب کشتی آمریکا برای المپیک/استارت دو آمریکایی برای کسب سهمیه

زِین ریچاردز، کشتی‌گیر ۵۷ کیلوگرم آمریکا و نیک لی، کشتی‌گیر ۶۵ کیلوگرم، در مسابقات کسب سهمیه‌ی پان آمریکن که اواخر ماه فوریه برگزار خواهد شد، شانس کسب سهمیه المپیک برای آمریکا را خواهند داشت‌.