مسابقات کشتی آزاد نوجوانان تهران و توابع/ خونی تازه در رگ های کشتی تهران جریان پیدا کرد

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان تهران و توابع/ خونی تازه در رگ های کشتی تهران جریان پیدا کرد

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان شهر تهران و توابع (شهرستان‌های اطراف) ۷ مهرماه در سالن های شهیدپناهی و انقلاب برگزار شد و با حضور پر شور آینده سازان کشتی پایتخت ، خون تازه ای در رگ های کشتی تهران جریان پیدا کرد.