جای خالی کشتی ایران در تورنمنت بزرگ روس ها
گزارشی از برگزاری جام یاریگین در بهمن ماه

جای خالی کشتی ایران در تورنمنت بزرگ روس ها

آرشام سپیدار _جام یاریگین، هر ساله برای یادبود ایوان یاریگین، از بزرگان کشتی روسیه، در این کشور برگزار می‌شود‌. تورنمنتی که در میان روس‌ها از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است و در طی سال ها تمامی ستارگان کشتی روسیه در این تورنمنت به میدان رفته‌اند و سطح بالایی به آن بخشیده‌اند.