یک روس دیگر تغییر تابعیت داد/ چرمن والیف به تابعیت آلبانی در آمد

یک روس دیگر تغییر تابعیت داد/ چرمن والیف به تابعیت آلبانی در آمد

پس از اینکه رازامبک جمالوف ، کشتی‌گیر وزن ۷۴کیلوگرم روسیه و قهرمان امیدهای جهان به تابعیت ازبکستان در آمد، این‌بار نوبت چرمن والیف بود که در وزن ۷۴کیلوگرم تغییر تابعیت دهد و سومین جذب آلبانی پس از زلیمخان آباکاروف و اسلام دودائف لقب بگیرد.