قهرمان مطرح روس ها المپیک را از دست داد

قهرمان مطرح روس ها المپیک را از دست داد

دارنده مدال برنز المپیک توکیو المپیک پاریس را از دست داد. با توجه به اینکه به دلیل محرومیت روس ها سهمیه به نام شخص است، روسیه علیرغم کسب ۶ سهمیه المپیک،احتمالا این کشور با ترکیب ناقص پا به المپیک پاریس خواهد گذاشت.