کشتی گیر روس تغییر تابعیت داد

کشتی گیر روس تغییر تابعیت داد

ویکتور راسادین آزادکار کهنه‌کار روسیه با دریافت مجوز از اتحادیه جهانی کشتی از این پس برای تیم ملی تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی شرکت خواهد کرد.