نبرد جوانی و تجربه در لیگ پادوبنی روسیه/اوگوئف و گوبائف سرشاخ می‌شوند

نبرد جوانی و تجربه در لیگ پادوبنی روسیه/اوگوئف و گوبائف سرشاخ می‌شوند

در سری ششم از تورنمنت یا لیگ پادوبنی، شاهد مبارزه‌ی کشتی‌گیرانی از داغستان در مقابل کشتی‌گیرانی از اوستیا خواهیم بود. اولین مبارزه نیز مربوط به وزن ۵۷ کیلوگرم، و بین زائور اوگوئف از داغستان و آرتم گوبائف از اوستیا خواهد بود.