سخت‌تر شدن رقابت آسیایی در وزن ۷۴کیلوگرم/ یک روس به تابعیت ازبکستان در آمد

سخت‌تر شدن رقابت آسیایی در وزن ۷۴کیلوگرم/ یک روس به تابعیت ازبکستان در آمد

وزن المپیکی ۷۴کیلوگرم همواره یکی از اوزان سخت در سطح جهان بوده است و حضور در این وزن در کشوری مثل روسیه، با توجه به حضور زائوربک سیداکوف قهرمان المپیک و جهان بسیار دشوار است، از این رو، رازامبک جمالوف تغییر تابعیت داد تا شانس حضور در رقابت های جهانی و قاره ای را داشته باشد.