آموزش یک مورد فنی توسط محسن کاوه/نحوه اجرای پیشرفته یک فن مهم در کشتی + ویدیو

آموزش یک مورد فنی توسط محسن کاوه/نحوه اجرای پیشرفته یک فن مهم در کشتی + ویدیو

ذکر یک نکته آموزشی بسیار مهم زیر مخالف توسط محسن کاوه مورد توجه کاربران درفضای مجازی قرار گرفته است. این نحوه اجرا که توسط کاوه آموزش داده شده است، در دنیا توسط قهرمانان مطرحی همچون اتوگورو و عباس گادژی ماگمادوف بارها در مسابقات مختلف اجرا شده است. گفتنی است این نکته آموزشی زیر مخالف در سطح پیشرفته اندکی با نسخه کلاسیک اجرای فن متفاوت است.