فرصت گرانبهای امیرعلی آذرپیرا در مسابقات جهانی/ مدعی طلا در حضور ستارگان

فرصت گرانبهای امیرعلی آذرپیرا در مسابقات جهانی/ مدعی طلا در حضور ستارگان

هانیه اصغری - پس از اعلام مصدومیت کامران قاسمپور و میزان آسیب دیدگی وی، زمزمه هایی مبنی بر جانشینی آذرپیرا مطرح شد ، که طی چند روز گذشته به طور رسمی اعلام شد، امیرعلی آذرپیرا نماینده وزن ۹۲کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.