انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان جهت اعزام به قهرمانی جهان برگزار شد

انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان جهت اعزام به قهرمانی جهان برگزار شد

مسابقات انتخابی درون اردویی برای مشخص شدن ملی پوشان اوزان 60، 65 و 110 کیلوگرم کشتی آزاد نوجوانان رقابت های قهرمانی جهان صبح امروز در شهرستان بهشهر استان مازندران برگزار شد و اهورا خاطری، یاسین طیبی و ابوالفضل محمدنژاد بعنوان نمایندگان ایران در مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شدند.