رئیس فدراسیون کشتی در مراسم افتتاحیه پایگاه قهرمانی شهیدان خدمت/ دبیر: آقا تختی ، یک توفیق برای جامعه کشتی است

رئیس فدراسیون کشتی در مراسم افتتاحیه پایگاه قهرمانی شهیدان خدمت/ دبیر: آقا تختی ، یک توفیق برای جامعه کشتی است

رئیس فدراسیون کشتی می‌گوید جهان پهلوان تختی توفیق اجباری کشتی است که اگر قهرمانان این رشته مرتکب اشتباهی شوند، همه به او استناد کرده و توقع پهلوانی از این رشته دارند.