اتحادیه جهانی کشتی درباره عدم صدور ویزا برای تیم های امید ایران توسط آلبانی، ابراز نا امیدی کرد

اتحادیه جهانی کشتی درباره عدم صدور ویزا برای تیم های امید ایران توسط آلبانی، ابراز نا امیدی کرد

اتحادیه جهانی کشتی با اعلام اینکه علیرغم پیگیری های انجام شده، آلبانی روادید کشتی گیران ایران را برای حضور در رقابت های زیر 23 سال جهان صادر نکرده است، از این موضوع ابراز نا امیدی عمیق کرد.