دلنوشته‌ی هنری سهودو، آزادکار سابق آمریکا و قهرمان المپیک ۲۰۰۸ برای بسیک کودوخوف فقید

دلنوشته‌ی هنری سهودو، آزادکار سابق آمریکا و قهرمان المپیک ۲۰۰۸ برای بسیک کودوخوف فقید

هنری سهودو، آزادکار سبک وزن آمریکا و قهرمان المپیک ۲۰۰۸ پکن بوده است که پس از پایان دادن به حضورش در رشته‌ی کشتی، به ام ام ای (هنرهای رزمی ترکیبی) روی آورد و قهرمان یو اف سی شد. او بارها با بسیک کودوخوف، آزادکار روس، کشتی گرفته بود و از او به عنوان برترین رقیبش یاد می‌کند.