لیست اولیه تورنمنت رنکینگ کرواسی منتشر شد/ استقبال عنوانداران جهان و المپیک از اولین تورنمنت سال ۲۰۲۴

لیست اولیه تورنمنت رنکینگ کرواسی منتشر شد/ استقبال عنوانداران جهان و المپیک از اولین تورنمنت سال ۲۰۲۴

تورنمنت اوپن زاگرب ، از ۲۰ دی در کرواسی آغاز می‌شود که اولین تورنمنت رنکینگ سال ۲۰۲۴ است . اتحادیه جهانی کشتی اسامی شرکت کنندگان را منتشر کرده است که صدای کشتی اسامی برخی از کشتی گیران مطرح را نوشته است.