ایران پس از ۱۲سال دو نماینده در المپیک دارد/ سهم آلمان ، ترکیه و آمریکا سه داور
نگاهی به لیست اعلامی داوران کشتی در المپیک پاریس

ایران پس از ۱۲سال دو نماینده در المپیک دارد/ سهم آلمان ، ترکیه و آمریکا سه داور

هانیه اصغری - اتحادیه جهانی کشتی لیست داوران حاضر در المپیک را منتشر کرد که آلمان ، ترکیه و آمریکا با سه داور بیشترین تعداد داور را در المپیک پاریس خواهد داشت.دو داور المپیکی ایران نیز در المپیک قضاوت خواهند کرد.

حضور دو داور ایرانی در المپیک قطعی شد/ بخشیده شدن محرومیت دو داور سر شناس خارجی

حضور دو داور ایرانی در المپیک قطعی شد/ بخشیده شدن محرومیت دو داور سر شناس خارجی

یک منبع آگاه به صدای کشتی گفت؛ حضور مهدی بشیرزاده و نیما صادقی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس قطعی شده است. همچنین با رای تجدید نظر کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی، محرومیت ابراهیم چی چی اوغلو و کمال بوعزیز نیز بخشیده شده است و این دو داور سرشناس در المپیک حضور دارند.