حضور روسیه در بلگراد در هاله‌ای از ابهام/ آیا روس ها شرط اتحادیه جهانی را قبول می‌کنند؟

حضور روسیه در بلگراد در هاله‌ای از ابهام/ آیا روس ها شرط اتحادیه جهانی را قبول می‌کنند؟

با توجه به حضور تیم های پایه و زیر ۱۸ و همچنین تیم جوانان روسیه در مسابقات اروپایی و جهانی باز هم احتمال اما و اگر برای حضور این کشور در مسابقات جهانی بزرگسالان وجود دارد، این اما و اگر ها چیست؟!