کشتی ایران در سال ۱۴۰۲| رکوردهای تاریخی در رده های پایه/ موفقیت جهانی در کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان/ساخت امکانات بی نظیر برای کشتی کشور

کشتی ایران در سال ۱۴۰۲| رکوردهای تاریخی در رده های پایه/ موفقیت جهانی در کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان/ساخت امکانات بی نظیر برای کشتی کشور

کاظم پرورده - کشتی ایران در سال 1402 رکوردهای بی نظیری را به جا گذاشت که در تاریخ این رشته برای اولین بار به ثبت رسید. فدراسیون کشتی در حالی سال 1402 را آغاز کرد که باید تیم های مختلفی را راهی رقابت های قهرمانی آسیا، جهانی و بازی های آسیایی می کرد و از این رو برنامه های فشرده و دقیقی را در دستور کار قرار داد.