آئین تجلیل از قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و مربیان استان تهران در شهرری برگزار شد

آئین تجلیل از قهرمانان، مدال آوران، پیشکسوتان و مربیان استان تهران در شهرری برگزار شد

هیئت کشتی استان تهران طی اقدامی تحسین بر انگیز، از تمام کشتی گیران تهرانی که در سطح کشور و بین الملل مدال کسب کردند، مربیان و اعضای تهرانی کادرفنی تیم های ملی و پیشکسوتان کشتی تجلیل به عمل آورد.