رئیس کمیته ملی المپیک در فدراسیون کشتی حضور یافت/ بررسی برنامه های ورزش اول کشور برای المپیک پاریس

رئیس کمیته ملی المپیک در فدراسیون کشتی حضور یافت/ بررسی برنامه های ورزش اول کشور برای المپیک پاریس

صبح امروز جلسه ای با حضور محمود خسروی وفا رئیس و سید مناف هاشمی دبیر کمیته ملی المپیک با علیرضا دبیر رئیس، ابراهیم مهربان دبیر فدراسیون محسن کاوه و حسن رنگرز سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان در مورد برنامه های کشتی برای حضور در رقابت های المپیک پاریس 2024 برگزار شد.