ناکامی سرلک در کسب سهمیه المپیک

ناکامی سرلک در کسب سهمیه المپیک

آخرین مرحله رقابت های کشتی‌آزاد گزینشی المپیک صبح امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز شد که علیرضا سرلک نتوانست آخرین سهمیه کشتی‌آزاد ایران را کسب کند و به این ترتیب ایران با پنج سهمیه عازم المپیک خواهد شد.