کشتی‌آزاد گزینشی المپیک| آمریکا سهمیه های خود را تکمیل کرد

کشتی‌آزاد گزینشی المپیک| آمریکا سهمیه های خود را تکمیل کرد

آخرین مرحله از رقابت های کشتی‌آزاد گزینشی المپیک از صبح دیروز در استانبول آغاز شد و امشب با معرفی نفراتی که سهمیه گرفتند به پایان رسید. در این رقابت ها آمریکا به عنوان سومین کشور توانست سهمیه های المپیک خود را تکمیل کرد و با تیم کامل عازم پاریس شود.