جوابیه تند توران بایراموف به فرانک چامیزو و فدراسیون کشتی ایتالیا

جوابیه تند توران بایراموف به فرانک چامیزو و فدراسیون کشتی ایتالیا

در پی ادعای فرانک چامیزو آزادکار وزن ۷۴کیلوگرم ایتالیا مبنی بر رشوه آذربایجان به وی برای باخت مقابل توران بایراموف و شکایت فدراسیون کشتی ایتالیا، توران بایراموف جوابیه تند و کنایه آمیزی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.