پشت پرده حرف و حدیث ها بابت عمل کتف حسن یزدانی/سخنان نسنجیده بلای جان کشتی 
واکنش یک کارشناس به موضوع داغ این روزهای کشتی

پشت پرده حرف و حدیث ها بابت عمل کتف حسن یزدانی/سخنان نسنجیده بلای جان کشتی 

اسماعیل خانبابایی کارشناس با سابقه و مربی کشتی گفت:پس از آنکه حسن یزدانی کتف آسیب دیده خود را به تیغ جراهان سپرد شاهد حرف و حدیث هاو حاشیه ها ی زیادی در مورد زمان عمل ورسیدن او به المپیک پاریس بودیم.گرچه کشتی به حرف های منتقدان عادت دارد و نقد های منصفانه را نیز باید شنید اما از کسانی که مدعی هستند کنار کشتی هستند سخنان  نسنجیده بعید است که این سخنان بلای جان کشتی شده است.