کشتی زنان گزینشی المپیک قاره آمریکا/ پیشتازی ایالات متحده و کانادا در کسب سهمیه المپیک

کشتی زنان گزینشی المپیک قاره آمریکا/ پیشتازی ایالات متحده و کانادا در کسب سهمیه المپیک

رقابت های کشتی زنان گزینشی المپیک پاریس مختص قاره آمریکا از امروز در مکزیک آغاز شد و با معرفی نفراتی که سهمیه المپیک کسب کردند به پایان رسید. کشور آمریکا و کانادا با سه سهمیه بیشترین تعداد سهمیه را در میان سایر کشورها کسب کردند.