اتحادیه جهانی، کشتی‌گیر برتر ماه جولای را معرفی کرد.

اتحادیه جهانی، کشتی‌گیر برتر ماه جولای را معرفی کرد.

دیوید لوسونژی، فرنگی‌کار وزن ۸۷کیلوگرم مجارستان که بیش از گذشته خود را در این وزن مطرح کرده و حالا یکی از مدعیان فتح سکوی اول جهانی به شمار می‌آید ، با اعلام اتحادیه جهانی کشتی به عنوان کشتی گیر برتر ماه جولای انتخاب شد.