کشتی‌فرنگی گزینشی اروپا|ناکامی تیم قهرمان جهان در کسب سهمیه های باقیمانده/ ترکیه و روسیه بیشترین سهمیه را گرفتند

کشتی‌فرنگی گزینشی اروپا|ناکامی تیم قهرمان جهان در کسب سهمیه های باقیمانده/ ترکیه و روسیه بیشترین سهمیه را گرفتند

مسابقات کشتی‌فرنگی گزینشی قاره اروپا امروز در باکو آذربایجان آغاز شد و با معرفی نفراتی که سهمیه المپیک گرفتند به پایان رسید که ترکیه و روسیه با دو سهمیه بیشترین تعداد سهمیه را کسب کردند و آذربایجان نیز در کسب سهمیه های باقیمانده ناکام ماند.