انتخابی درون اردویی وزن ۶۳کیلوگرم کشتی فرنگی/ ایمان محمدی مسافر آسیا شد

انتخابی درون اردویی وزن ۶۳کیلوگرم کشتی فرنگی/ ایمان محمدی مسافر آسیا شد

مسابقه انتخابی درون اردویی برای مشخص شدن ملی پوش وزن 63 کیلوگرم کشتی فرنگی رقابت های قهرمانی آسیا از صبح امروز در شهرستان نور استان مازندران برگزار شد و ایمان محمدی بعنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد.