کمیسیون داوران فدراسیون کشتی: درخواستی مبنی بر چیدمان داوری انتخابی تیم ملی نظامیان نداشتیم!

کمیسیون داوران فدراسیون کشتی: درخواستی مبنی بر چیدمان داوری انتخابی تیم ملی نظامیان نداشتیم!

پس از برگزاری انتخابی درون اردویی تیم ملی کشتی فرنگی نظامیان ایران، محمدحسین محمودی ملی پوش وزن ۸۷کیلوگرم تیم ملی ، پستی در اینستاگرام منتشر کرد که خبر ساز شد و صدای کشتی اکنون به اطلاعات بیشتری در این باره دست یافته است.