تلاش وکیل برای کاهش محرومیت محمدعلی گرایی و بازگشت ‌وی به چرخه

تلاش وکیل برای کاهش محرومیت محمدعلی گرایی و بازگشت ‌وی به چرخه

در پی برخورد احساسی محمدعلی گرایی در مبارزه برادرش با حریف ژاپنی در پیکارهای جهانی بلگراد، اتحادیه جهانی در آبان ماه این کشتی‌گیر را به پرداخت هزار فرانک سوئیس و به مدت یک سال از حضور در مسابقات محروم کرد. همچنین فدراسیون کشتی نیز به پرداخت پنج هزار فرانک سوئیس جریمه شد.