تمرین مشترک تیم های ملی ترکیه و گرجستان
در کشور ترکیه درحال برگزاریست؛

تمرین مشترک تیم های ملی ترکیه و گرجستان

هانیه اصغری- تیم های ملی کشتی فرنگی ترکیه و گرجستان، اردوی مشترکی به میزبانی ترکیه برگزار کرده‌اند که تمام چهره های مطرح کشتی ترکیه و حدود ۳۰ کشتی‌گیر و کادر تیم گرجستان نیز در این اردو حضور دارند.