مسابقات کشتی‌فرنگی جام هنری داگلان| لشگرکشی گرج ها به فرانسه و نایب قهرمانی کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل دانمارک

مسابقات کشتی‌فرنگی جام هنری داگلان| لشگرکشی گرج ها به فرانسه و نایب قهرمانی کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل دانمارک

تورنمنت هنری داگلان در رشته کشتی فرنگی، از روز ۲۰ ژانویه در نیس فرانسه آغاز شد و امروز با معرفی نفرات برتر اوزان دهگانه به پایان رسید و نفرات شرکت کننده در این رشته به نسبت به کشتی آزاد کمتر و تنوع مدالی آن بسیار محدود بود به طوری که اکثر سکوهای تمام اوزان را گرج ها به خود اختصاص دادند و از دیگر نکات قابل توجه می‌توان به نایب قهرمانی کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل کشور دانمارک اشاره کرد.