روایت دردناک رئیس هیئت کشتی دزفول از مشکلات کشتی این شهر/ برای ۲۰۰۰ کشتی گیر سالن کم داریم/مسئولان شهر فقط برای عکس گرفتن می آیند!

روایت دردناک رئیس هیئت کشتی دزفول از مشکلات کشتی این شهر/ برای ۲۰۰۰ کشتی گیر سالن کم داریم/مسئولان شهر فقط برای عکس گرفتن می آیند!

هانیه اصغری - ابراهیم حسینوند پناهی، رئیس هیئت کشتی شهرستان دزفول ضمن برشمردن پیشرفت های کشتی گیران دزفولی و تشکر از هیئت کشتی خوزستان از بی توجهی مسئولان این شهر به مشکلات کشتی دزفول وعدم حمایت از قهرمانان سخت گله کرد.