کشتی‌فرنگی امیدهای اروپا/ آذربایجان قهرمان شد

کشتی‌فرنگی امیدهای اروپا/ آذربایجان قهرمان شد

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا از روز دوشنبه در باکو آذربایجان آغاز شد و چهارشنبه با معرفی نفرات و تیم های برتر به پایان رسید. در این رقابت ها، آذربایجان به عنوان قهرمانی دست یافت.