نفر سوم جهان در اندیشه بازگشت به تشک/ نوری: با هدف کسب بهترین نتیجه در قهرمانی کشور کشتی خواهم گرفت

نفر سوم جهان در اندیشه بازگشت به تشک/ نوری: با هدف کسب بهترین نتیجه در قهرمانی کشور کشتی خواهم گرفت

حسین نوری با اشاره به اینکه در مسابقات قهرمان کشوری امسال کشتی خواهد گرفت، اظهار داشت: سال گذشته شرایط مناسبی نداشتم و نمی‌خواستم در مسابقات قهرمانی کشور کشتی بگیرم، اما به اصرار مربیان کشتی گرفتم و باختم. وضعیتم اصلاً خوب نبود و فقط می‌خواستم کشتی‌ها تمام شود، اما امسال وضعیت متفاوت است.