مختاری : دوست داشتم گرایی سهمیه می‌گرفت و با هم مبارزه می‌کردیم!

مختاری : دوست داشتم گرایی سهمیه می‌گرفت و با هم مبارزه می‌کردیم!

محمدرضا مختاری با اشاره به حضورش در مسابقات قهرمانی کشور اظهار داشت: یک سال از تیم ملی دور شدم، اما در این مدت تمرینم را داشتم و در لیگ دسته اول هم کشتی گرفتم. در دور مقدماتی لیگ برتر هم در ترکیب تیم زاگرس حضور داشته و در مرحله پایانی هم کشتی خواهم گرفت.