توضیحات محمدرضا گرایی درباره شرایط مصدومیتش و زمزمه احتمال عمل جراحی

توضیحات محمدرضا گرایی درباره شرایط مصدومیتش و زمزمه احتمال عمل جراحی

محمدرضا گرایی در شرایطی مدال برنز جهان در سال 2023 را به دست آورد که از ناحیه زانو آسیب دیده بود. در عین حال هم که وزن زیادی از بدنش باید کم می‌کرد، در گروه شانس مجدد حاضر شد و در نهایت علاوه بر کسب سهمیه المپیک، مدال برنز وزن 67 کیلوگرم جهان را در آخرین مسابقه جهانیِ پیش از المپیک به خود اختصاص داد.