شوک و افسوس برای کشتی ایران/ محمدعلی گرایی المپیک را از دست داد

شوک و افسوس برای کشتی ایران/ محمدعلی گرایی المپیک را از دست داد

محمدعلی گرایی که برای نفس‌گیری برادرش بطری آب روی تشک پرتاب کرده بود، به مدت یک سال از حضور در میادین کشتی محروم شد و باید مبلغ هزار فرانک سوئیس جریمه به اتحادیه جهانی کشتی پرداخت کند. اتحادیه جهانی کشتی، کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران را با حکمی بی سابقه نقره داغ کرد.

شوک صبحگاهی برای کشتی| کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی تعلیق شد/ گرایی در انتظار حکم کمیته انضباطی اتحادیه جهانی

شوک صبحگاهی برای کشتی| کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی تعلیق شد/ گرایی در انتظار حکم کمیته انضباطی اتحادیه جهانی

حسن بازیار-پس از حواشی پیش آمده در کشتی محمدرضا گرایی با حریف ژاپنی و ادعای ژاپنی ها مبنی بر پرتاب بطری از سوی محمدعلی گرایی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی به وسط تشک،اتحادیه جهانی تا اطلاع بعدی، علی گرایی را معلق کرد.