اعتراض فرنگی کار تیم ملی نظامیان به شیوه برگزاری انتخابی|محمودی: مجبور شدم با کشتی گیر منتخب سرمربی انتخابی بدهم/حریفم شاگرد سرمربی و داور مسابقه نیز برادر سرمربی بود!

اعتراض فرنگی کار تیم ملی نظامیان به شیوه برگزاری انتخابی|محمودی: مجبور شدم با کشتی گیر منتخب سرمربی انتخابی بدهم/حریفم شاگرد سرمربی و داور مسابقه نیز برادر سرمربی بود!

محمدحسین محمودی، کشتی گیر وزن ۸۷کیلوگرم تیم ملی کشتی‌فرنگی نظامیان که در رقابت های کشوری نیروهای مسلح به عنوان قهرمانی رسید ، با انتشار پستی در اینستاگرام به شیوه انتخابی درون اردویی، داور و سرمربی تیم اعتراض کرد.