مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی: به کاهش محرومیت علی گرایی و ورودش به چرخه انتخابی امیدوار هستیم

مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی: به کاهش محرومیت علی گرایی و ورودش به چرخه انتخابی امیدوار هستیم

پس از اتفاقات پیش آمده در جریان رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در کشتی محمدرضا گرایی و کیوتارو سوگابه از ژاپن، اتحادیه جهانی کشتی محمدعلی گرایی یک سال از حضور در تمامی میادین بین المللی محروم کرد که اخیرا اعلام شد وکیل کمیته ملی المپیک به این قضیه ورود کرده و در حال پیگیری است.