حضور مسئولان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در انستیتو کشتی/مرکز عالی سنجش برای کشتی گیران در فدراسیون تاسیس می‌شود

حضور مسئولان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در انستیتو کشتی/مرکز عالی سنجش برای کشتی گیران در فدراسیون تاسیس می‌شود

دکتر مجید علی طاولی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و دکتر حامد عباسی معاون آموزشی پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی جلسه ای را با مسئولان انستیتو کشتی برگزار کردند.