مصلایی‌پور: وظیفه ندارم در همه مسابقات حضور داشته باشم پس خانواده ام چه می شود؟|  تیم از المپیک برگشت از من تقدیر نشد/شاید دیگر  نباشم!
ادعای عجیب رئیس کمیسیون داوران و انتقاد او از فدراسیون کشتی

مصلایی‌پور: وظیفه ندارم در همه مسابقات حضور داشته باشم پس خانواده ام چه می شود؟| تیم از المپیک برگشت از من تقدیر نشد/شاید دیگر  نباشم!

محمد مصلایی پور رئیس کمیسیون داوران که در دوران مسئولیت خود باعث کاهش و تنزل سطح داوری ایران شده است پس از انتقادها از عدم حضور وی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور با موضعی حق به جانب به تسنیم گفت: مگر در گذشته از من تقدیر شد که حالا با نبودنم زیر سوال بروم. او همچنین تلویحا از فدراسیون کشتی انتقاد کرد و گفت پس از المپیک از او تقدیر نشده است.