رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی بر چه اساسی است؟

رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی بر چه اساسی است؟

رتبه بندی چهار نفر برتر هر وزن در کشتی آزاد، زنان و فرنگی در سایت اتحادیه جهانی بروزرسانی شد که سوال هایی برای مخاطبان به وجود آورده که چطور در برخی اوزان نفر اول جهان، رنک یک ندارد. صدای کشتی به توضیحاتی در این باره پرداخته است؛