خیرآبادی: انتخابات را سر موعد برگزار کنید
درخواست مجمع كشتی از وزير ورزش

خیرآبادی: انتخابات را سر موعد برگزار کنید

با توجه به در پيش بودن رويدادهای مهمی چون بازيهای آسيايی و قهرمانی كشتی جهان ، اعضای مجمع فدراسيون كشتی نامه ای را به امضا رساندند تا به وزير ورزش ارسال شود.